Potvrda o poznavanju plivačkih sposobnosti

Na osnovu “Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje (Sl.glasnik RS br. 86/2014)” i “Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izdavanja, sadržini i obrazcu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu, i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje (Službeni glasnik RS br. 3/2013)”, Spasilački savez Srbije izdaje potvrdu o poznavanju plivačkih sposobnosti.

Za izdavanje potvrde potrebno je doći na testiranje i dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Kopiju očitane lične karte
  • Dokaz o uplati na račun Spasilačkog saveza Srbije
potvrda o poznavanju plivanja uplatnica